Applen osakkeen arvostustaso Q3/2014

Kirjoitin puolitoista vuotta sitten (Rikastin 1/2013) Applesta: ”liiketoiminnan markkina-arvon suhde tulokseen on . . 8,3” ja ”negatiiviset uutiset ovat painaneet yhtiön osakekurssin kohtuuttoman alas.” Osake on noussut edellä mainitun kirjoituksen jälkeen yli 50 prosenttia ja lisäksi historiansa korkeimmalle tasolle, joten nyt on hyvä hetki tarkastella, miltä Applen osakkeen arvostustaso näyttää tällä hetkellä.

Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Apple on tehnyt liudennettua tulosta 5,03 dollaria osaketta kohden. Jos yhtiö tekisi syyskuun lopussa päättyvällä vuosineljänneksellään tulosta osaketta kohden yhtä paljon kuin vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla*, olisi koko tilikauden liudennettu osakekohtainen tulos 6,21 dollaria/osake. Osinkoa yhtiö maksaa 0,47 dollaria/osake. Nykyisellä kurssitasolla (102,25 dollaria) hinnan suhde tulokseen olisi 16,6 ja osinkotuotto 1,8 prosenttia, joten osake ei näiden tunnuslukujen perusteella vaikuta erityisen edulliselta, joskaan ei markkinoiden keskimääräistä tasoa kalliimmaltakaan.

Yhtiöllä on kuitenkin huomattavan paljon käteistä ja varsin vähän velkaa. Vielä vuoden 2013 alussa yhtiö oli täysin velaton, mutta sen jälkeen yhtiö on ottanut edullista velkaa ostaakseen omia osakkeitaan markkinoilta. Viimeisimmän vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli käteistä ja siihen verrattavia sijoituksia 164 miljardin dollarin arvosta. Pitkäaikaista velkaa yhtiöllä oli 29 miljardia, joten käteisen nettomäärä oli 135 miljardia dollaria. Kotiuttaessaan käteistä Yhdysvaltojen ulkopuolella olevista tytäryhtiöistä yhtiö joutuisi maksamaan lähdemaan ja Yhdysvaltojen välisen yritysveron eron. Ulkomaiset tytäryhtiöt ovat matalan yritysveroasteen maissa, esimerkiksi Irlannissa. Applen käteisestä valtaosa on Yhdysvaltojen ulkopuolella, joten voi arvioida, että yhtiölle tulisi kaiken käteisen kotiuttamisesta noin 30 miljardin dollarin veroseuraamukset. Kotiutettu nettokassa olisi siten 105 miljardia dollaria. Yhtiö tarvitsee käteistä toimintansa pyörittämiseen, mutta yhtiö tuottaa erittäin hyvää kassavirtaa, edellisellä vuosineljännekselläkin yli 10 miljardia dollaria. Yhtiö voisi siis halutessaan maksaa kaikki velkansa pois ja lisäksi sata miljardia dollaria ylimääräisenä osinkona. Kassan pohjalle jäisi vielä viisi miljardia. Sata miljardia dollaria on 16,5 dollaria osaketta kohden. Kun yhtiön osakekurssista vähentää tämän ylimääräisen käteisen määrän, jää liiketoiminnan markkina-arvoksi 85,75 dollaria, joten liiketoiminnan hinnan suhde tulokseen (P/E) on vain 13,8. Valtavat kassavarat huomioiden Applen osake on siis edelleen edullinen eikä vieläkään sisällä erityisen suuria odotuksia uusilta tuotekategorioilta, joita yhtiöllä on pääjohtajansa mukaan kehitteillä.

Ps. edellisen osavuosituloksen julkistamisen yhteydessä kirjoitin Rikastimen blogiin Applen kilpailuedusta.

* Q4/2013 liudennettu EPS 8,26 USD. Tämän jälkeen osake on splitattu seitsemään osaan, joten tulos vastaa 1,18 dollaria/nykyinen osake.

Lähteet:
http://www.apple.com/pr/library/2014/07/22Apple-Reports-Third-Quarter-Results.html
http://www.apple.com/pr/library/2013/10/28Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä osakesijoittamisesta? Tilaa Rikastin, jonka tyypillisessä numerossa esitellään kaksi mielenkiintoista yhtiötä pitkäaikaisen osakesijoittajan näkökulmasta. Rikastimen lukijana tutustut mielenkiintoisiin yhtiöihin, pääset lukemaan laadukkaita ja helposti ymmärrettäviä analyysejä ja opit sijoittamaan tuottavasti.