Berkshire Hathawayn tilikauden 2014 tulos

Berkshire Hathaway julkaisi tilikauden 2014 tuloksensa 28.2.2015. Yhtiö kirjaa tulokseensa pitkäaikaisten johdannaissopimusten arvonmuutoksia, joilla ei ole merkitystä, sillä yhtiö aikoo pitää johdannaiset salkussaan niiden erääntymiseen asti. Toisaalta yhtiö ei kirjaa kokonaan omistamiensa yhtiöiden tasearvoon muutoksia, vaikka ostetut yhtiöt ovat nykyään keskimäärin huomattavasti arvokkaampia kuin ostohetkellä. Lisäksi yhtiö kirjaa tulokseensa osittain omistamista yhtiöistä vain saadut osingot. Nämä ja monet muut kirjanpitokäytännön vaatimukset aiheuttavat sen, että yhtiön yksittäisen vuoden raportoitu tulos ei sellaisenaan anna täyttä kuvaa yhtiön tuloksentekokyvystä tai omistusten arvosta.

Kirjoitin huhtikuussa 2013 (Rikastin 3/2013) Berkshiren arvonmäärityksestä, että: ”Arvostuskerroin 8 muulle kuin vakuutustoiminnasta kertyvälle tulokselle ennen veroja vastaa noin kerrointa 12 tulokselle verojen jälkeen, mikäli vero olisi 35 % tuloksesta. Tämä on maltillinen kerroin, erityisesti kun osa Berkshiren omistamista tytäryhtiöistä on erinomaista liiketoimintaa, joiden tulos kasvaa tasaisesti.” Kirjoitin myös, että: ”Yhtiön merkittävä kilpailuetu on se, että se voi sijoittaa varoja mihin tahansa liiketoimintaan. – – Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvuaan.” Osakkeen arvostustasosta kirjoitin edellä mainitulla tavalla lasekttuna tuolloin: ”B-osakkeen arvoksi tulee noin 126 dollaria.” Tuolloin osakekurssi oli 106 dollaria, joten totesin: ”osakkeen hinta on aliarvostettu.”

Tilikauden 2014 päättyessä Berkshiren sijoitukset per (A-sarjan) osake olivat 140 123 dollaria. Muun kuin sijoitus- ja vakuutustoiminnan tulos ennen veroja osaketta kohden oli 10 847 dollaria. Jos operatiivisen liiketoiminnan tulokselle ennen veroja käyttää edellä mainittuun tapaan arvostuskerrointa (P/E) 8, olisi operatiivisen toiminnan arvo 86 776 dollaria, joten koko yhtiön arvo olisi 226 899 dollaria osaketta kohden. Yhden B-sarjan osakkeen omistusosuus on 1/1500 suhteessa A-osakkeeseen, joten B-osakkeen arvo olisi 151,27 dollaria. Berkshiren päätöskurssi eilen 8.3. oli 145,28 dollaria, joten osaketta voi nyt pitää oikein hinnoiteltuna. Jatkossa kestäviä tuottoja tulee vain liiketoiminnan menestyksen ansiosta, ei arvostustason nousun myötä.

Toinen arvonmääritystapa on katsoa osakkeen hinnan suhdetta yhtiön kirjanpitoarvoon (P/B). Nykyisellä osakekurssilla P/B on 1,49. Yhtiön raja omien osakkeiden takaisinostoille on 1,2 kertaa tasearvo. Tuoreimmassa vuosikertomuksessa pääjohtaja Buffett mainitsee, että kaksinkertaisella kirjanpitoarvolla osakkeita ostavalla voi kestää useita vuosia ennen kuin saa mitään tuottoa sijoitukselleen. Kun hinnan suhde tasearvoon on välillä 1,5-1,6, on osake oikein hinnoiteltu. Berkshire on monelta eri toimialalta koostuvien tulovirtojensa sekä johtamiskulttuurinsa ansiosta turvallinen sijoituskohde, joten osake ei ole pitkällä aikavälillä huono sijoitus, vaikka sitä ostaisikin nykyisellä arvostustasolla.

Kolme poimintaa kirjeestä osakkeenomistajille

1) ”Berkshiren osakkeita ei tulisi ostaa velkarahalla. Vuoden 1965 jälkeen osake on tippunut kolme kertaa 50 prosenttia. Jonain päivänä tämäntyyppinen pudotus tapahtuu uudestaan ja kukaan ei tiedä milloin.
– Tämä on valtaosalle osakesäästäjistä hyvä neuvo.

2) ”Uskon, että todennäköisyys Berkshiren joutumiselle taloudellisiin vaikeuksiin on käytännössä nolla. Valmistaudumme aina tuhatvuotiseen tulvaan. Itse asiassa, jos sellainen tilanne tulee vastaan, me myymme pelastusliivejä niille, jotka eivät ole varautuneet.”
– Tästä asenteesta hyvä esimerkki on se, että finanssikriisin aikana Berkshire teki vuoden 2008 syyskuun lopulla alkaneen kolmen viikon aikana 15,6 miljardin dollarin sijoitukset yrityksiin, jotka tarvitsivat käteistä, kun rahamarkkinat olivat hyytyneet.

3) ”Lopulta, todennäköisesti 10-20 vuoden kuluttua, Berkshiren tuloksentekokyky saavuttaa sellaiset mittasuhteet, että yhtiön johdon on vaikea sijoittaa yhtiön koko tulosta järkevästi. Tuolloin yhtiön johdon tulee päättää, onko paras keino palauttaa ylimääräinen pääoma omistajille osinkoina, osakkeiden takaisinostoina vai molempia keinoja hyödyntäen.
– Berkshiren pääjohtaja Buffett on aiemmin korostanut, että Berkshire ei suunnittele osingon maksamista, sillä yhtiö on pystynyt sijoittamaan tuloksensa tuottavammin kuin mihin osakkeenomistajat olisivat itse pystyneet. Tätä voi pitää uutena linjanvetona, joskin luontaisena ratkaisuna sille ongelmalle, joka muodostuu, kun Berkshiren omistamat yhtiöt lähettävät valtavat määrät rahaa pääkonttorille.

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä osakesijoittamisesta? Tilaa Rikastimen analyysi- ja uutiskirje! Rikastimen lukijana tutustut mielenkiintoisiin yhtiöihin, pääset lukemaan laadukkaita ja helposti ymmärrettäviä analyysejä ja opit sijoittamaan tuottavasti. Rikastin on pitkäjänteisen kansainvälisen osakesijoittamisen äänenkannattaja. Rikastu hitaasti™. — Rikastin ei anna sijoitussuosituksia tai -neuvontaa.