Kannibaaliyhtiöt

Wikipedian mukaan kannibalismi tarkoittaa ”samaa lajia olevan yksilön syömistä.” Kannibaaliyhtiöillä tarkoitan sellaisia yhtiöitä, jotka ostavat omia osakkeitaan ja mitätöivät ne. Tämä on varsinkin Yhdysvalloissa yleinen tapa tuottaa arvoa osakkeenomistajille. Suomessa omien osakkeiden takaisinostot eivät ole olleet kovin yleisiä, joten aluksi lyhyt katsaus siihen, mitä omien osakkeiden takaisinosto tarkoittaa yhtiön ja sen omistajien kannalta.

Kun yritys tekee verojen maksamisen jälkeen voittoa, se voi käyttää rahat yrityksen johdon tai yhtiökokouksen päätöksellä monella eri tavalla, kuten:

  • palkita henkilöstöä tai yrityksen johtoa tulospalkkioilla
  • palkata uutta henkilöstöä tuotekehitykseen tai tuotantoon toiminnan kasvattamiseksi
  • rakentaa uuden tehtaan
  • tehdä yritysostoja
  • lyhentää velkaansa
  • maksaa osinkoa
  • ostaa omia osakkeitaan

Omien osakkeiden takaisinosto on yritykselle yksi vaihtoehto pääoman käyttämiseksi ja sen hyödyllisyyttä voi vertailla muihin sijoituskohteisiin. Yrityksen omistajien kannalta omien osakkeiden takaisinosto on verotuksellisesti edullinen tapa palautaa pääomia yrityksen omistajille, sillä omistajat eivät maksa veroa saamastaan hyödystä mikäli eivät myy omistamiaan osakkeita.

Osakkeiden takaisinosto on järkevää, mikäli yhtiöllä ei ole parempia sijoituskohteita näköpiirissä, mikäli yhtiöllä on riittävästi varoja normaaliin toimintaansa ja mikäli yhtiön osake ei ole yliarvostettu.

Osingonmaksu vs. omien osakkeiden takaisinosto

Esimerkkiyritykset Dividend Inc ja Kannibaali International ovat liiketoiminnaltaan ja arvostustasoltaan identtisiä. Kummankin yhtiön osakkeen hinta on 100 euroa kappale ja osakkeiden lukumäärä on miljoona kappaletta. Kumpikin yritys tekee vuodesta toiseen 10 miljoonaa euroa voittoa verojen jälkeen. Kummankin yhtiön osakkeella käydään pörssissä kauppaa arvostustasolla, joka on kymmenen kertaa vuosituloksen verran, joten yritysten P/E-luku on 10. Kumpikin yritys jakaa koko tuloksensa osakkeenomistajille.

Dividend Inc maksaa keväällä 2014 10 euroa osinkoa osaketta kohden. Yhtiön osakkeen kurssi on osingonmaksun jälkeen 100 euroa. Ossi Osinkosäästäjä omistaa 10 Dividend Inc:n osaketta ja saa tiliotteen mukaan 100 euroa osinkoa, mutta maaliskuussa 2013 Suomen hallituksen tekemä päätös nostaa pörssiosinkojen verotus 21%:sta 30%:iin lohkaisee Ossi Osinkosäästäjän osingoista verottajalle 30 euroa, joten hänelle itselleen jää 70 euroa. Ossi pitää Dividend Inc:n liiketoiminnasta ja pitää arvostustasoa kohtuullisena, joten hän haluaisi sijoittaa osingot kasvattaakseen eläkesäästöjään eikä tuhlata rahoja. Hän odottaa, että tilillä, jonne hän saa osingot, on riittävästi rahaa uuden osakkeen ostamiseen Keväällä 2015 Ossi saa jälleen 70 euroa (ja verottaja 30 euroa), jolloin Ossilla on 140 euroa, joten Ossi ostaa yhden osakkeen itselleen lisää 100 euron hintaan. Kaupankäyntikulut hänellä ovat alhaiset 11,70 euroa, sillä hän on valinnut osakevälittäjän Rikastimen osakevälitysvertailun perusteella. Ossilla on nyt 11 osaketta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty laskelma siitä, miten Ossin varallisuus kertyy, kun hän systemaattisesti ostaa lisää Dividend Inc:n osakkeita aina kun hänen tilillään on osakeostoon riittävä rahasumma. Ossilla olisi 2024 keväällä ennen osingonmaksua 18 Dividend Inc:n osaketta, joiden arvo on 100 euroa/osake ja tilillä hänellä olisi lisäksi 9 euroa. Yhteensä hänen alkuperäinen sijoitus olisi siis kasvanut tuhannesta eurosta 1809 euroon.

Jos Ossi olisi sijoittanut muuten täysin samanlaiseen yhtiöön, joka kuitenkin osingonmaksun sijaan palauttaisi pääomia omistajille omien osakkeiden takaisinostojen kautta, hänellä olisi edelleen vain 10 osaketta, mutta yhtiön osakekohtainen tulos olisi osakeostojen ansiosta lähes kolminkertaistunut, samoin hänen sijoituksensa, jonka arvo olisi 2870 euroa.

Laskelma: osingonmaksu vs. omien osakkeiden takaisinostot

 

Osakkeita takaisinostavia yhtiöitä

Kannibaaliyhtiöiden tarkastelua ei tarvitse rajoittaa kuvitteelliseen esimerkkiin. Alla olevassa taulukossa on eräiden yhtiöiden osingonmaksuun ja omien osakkeiden takaisinostoon käyttämät rahasummat, pääosin tilikaudelta 2012. Kaikki taulukossa mainitut yhtiöt ovat systemaattisesti ostaneet merkittävän määrän omia osakkeitaan takaisin.

Hyviä sijoituskohteita etsiessä ei kannata kiinnittää huomiota pelkkään osinkotuottoon, sillä vertailun yhtiöt osoittavat, että omia osakkeita takaisin ostamalla yhtiöt voivat tuottaa omistajilleen merkittävää hyötyä. Takaisinostoihin käytettyä rahamäärää ei näy monissa sijoitusinformaatiota tarjoavissa palveluissa, kuten Google Finance, joten tiedon etsimiseen joutuu käyttämään hieman aikaa.

Taulukko: valittujen yhtiöiden osingonmaksuun ja omien osakkeiden takaisinostoihin käyttämät rahamäärät

 

Luvut ovat miljardia yhdysvaltain dollaria. Wal-Martin luvut ovat tilikaudelta 2013, muiden yhtiöiden tiedot ovat tilikaudelta 2012. Yhtiöiden markkina-arvot ovat 28.3.2013 päätöskurssin mukaiset. Osinko ja takaisinostot voivat olla erisuuruisia tulevaisuudessa. Tietolähteenä ovat yhtiöiden vuosikertomukset, joista takaisinostoihin liittyvää tietoa kannattaa hakea hakusanalla repurchase, buyback tai buy-back.

Lähteet: Coca-Colan, DirecTV:n, Exxon Mobilin, IBM:n, Microsoftin, Pfizerin, Philip Morrisin ja Wal-Martin vuosikertomukset.

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä osakesijoittamisesta? Tilaa Rikastin, joka esittelee jokaisessa numerossaan kaksi mielenkiintoista yhtiötä pitkäaikaisen osakesijoittajan näkökulmasta.