Kaikki vihaavat Microsoftia

Microsoftin kuluttajatuotteet ovat useimmille tuttuja, joten en esittele tässä artikkelissa yhtiön liiketoimintaa sen tarkemmin. Yleinen käsitys siitä, että Microsoftin tuotteet ovat huonoja ja iPadien yleistyessä niitä tarvitaan yhä vähemmän, ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että yhtiön arvostustaso on painunut matalaksi.

Microsoftin liikevaihto tuoteryhmittäin tilikaudella 2012

Yhtiön tuotteet eivät aina toimi täydellisesti, mutta vaikuttaa siltä, että yritykset luottavat Microsoftin tekemiin työvälineisiin. Tämä lisää yrityksen liikevaihdon ennustettavuutta ja auttaa pitämään yhtiön kannattavuuden erinomaisella tasolla.

Microsoftin tilikausi 2012 päättyi kesäkuussa. Aluksi lyhyt vertailu edellisten tilikausien keskeisiin tunnuslukuihin.

Taulukko 1: Microsoftin keskeisiä tunnuslukuja. Osakekohtaisissa luvuissa yksikkönä dollari, liikevaihto miljardia dollaria.

vuosi tulos/osake osinko/osake liikevaihto
2008 1,87 0,44 60,4
2009 1,62 0,52 58,4
2010 2,10 0,52 62,5
2011 2,69 0,64 70,0
2012 2,00 (2,73*) 0,80 73,7
muutos 2008 ->2012:
+7% (+46%*) +82% +22%

Vuoden 2012 osakekohtainen tulos olisi ollut 0,73 dollaria parempi, jos yhtiö ei olisi kyseisellä tilikaudella tehnyt 6,2 miljardin dollarin alaskirjausta liittyen aiempaan yritysostoon. Tilikauden 2012 osakekohtaisen tuloksen määrä ilman alaskirjausta on suluissa.

Alaskirjaus tehdään, kun huomataan, ettei ostetun yrityksen arvo olekaan niin paljon, kun siitä on aiemmin maksettu. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kyseisen alaskirjausvuoden kassavirtaan, sillä rahat on tuhlattu jo aiemmin.

Yhtiö on nostanut osinkoaan osakekohtaisen tuloksen kasvua nopeammin. Tämä on ollut mahdollista, sillä yhtiö maksaa edelleen vain alle kolmanneksen tuloksestaan osinkoina. Yhtiöllä on paljon rahaa kassassa, joten yhtiö voisi jakaa huomattavasti suuremman osuuden tuloksestaan osinkona ja sillä olisi silti käytettävissä rahaa toiminnan kasvattamista vaativiin investointeihin, kuten yritysostoihin tai entistä suurempaan tuotekehityspanokseen.

Yhtiön osakekohtainen tulos on noussut liikevaihtoa nopeammin, mihin voisi vaikuttaa kannattavuuden parantuminen esimerkiksi kulujen karsimisen seurauksena tai jos liikevaihdosta korkeampikatteisten tuotteiden osuus olisi kasvanut. Näin ei kuitenkaan ole Microsoftin kohdalla, vaan sen nettotuloksen suhde liikevaihtoon on pysynyt jokseenkin samana vuoteen 2008 verrattuna, jos vuoden 2012 nettotulokseen lisätään 6,2 miljardin alaskirjaus. Yhtiön osakekohtainen tulos on parantunut liikevaihtoa nopeammin omien osakkeiden takaisinostojen ansiosta.

Taulukko 2: Microsoftin omien osakkeiden takaisinostot. Osakkeiden lukumäärissä yksikkönä miljoonaa ja ostohinnassa yksikkönä miljardia dollaria.

vuosi ostetut osakkeet ostohinta osakkeiden lkm
2010 380 10,8 8927
2011 447 11,5 8593
2012 142 4,0 8506
Q2/13 8444

Yhtiöllä oli tilikauden 2012 lopussa käteistä ja siihen verrattavia sijoituksia 63,0 miljardia dollaria. Tästä 54 miljardia oli Yhdysvaltojen ulkopuolella. Pitkäaikaista velkaa yhtiöllä oli 11,9 miljardia dollaria. Yhdysvaltain ulkopuolella olevasta käteisestä yhtiö joutuisi maksamaan nykyisen lainsäädännön mukaan 35% veron, mikäli se kotiuttaisi kyseisen käteisen esimerkiksi osingon maksamista varten. Kotiutettu summa olisi verojen jälkeen 35 miljardia, jolloin käteistä olisi yhteensä 44 miljardia. Maksettuaan käteisen kotiuttamisesta koituvat verot ja kaiken velkansa pois, sille jäisi nettokassaksi 32 miljardia.

Jos yhtiö tekee tulosta vuositulosta 2,7 dollaria per osake ja jos käytän hinnan ja tuloksen suhteena kymmentä, yhtiön liiketoiminnan arvo on vähintään 27 dollaria. Kotiutettu nettokassa on noin 3,8 dollaria per osake. Yhtiön arvo on siis vähintään 30,8 dollaria per osake.

Tarkan arvon määrittäminen on hankalaa puuhaa, sillä tulevaisuus on aina epävarma. Arvonmääritykseen vaikuttavat huomattavasti käytetyt ennusteet yrityksen tuloksen kasvuprosentista, kasvun kestosta sekä käytetty diskonttokerroin. Mielestäni tarkkaa arvoa ei tarvitse yrittää laskea, kunhan on riittävä käsitys siitä, minkä arvoinen yritys vähintään on.

Nykyinen arvostustaso (osake alle 28 dollaria) ei siis oleta ollenkaan osakekohtaisen tuloksen kasvua yritykseltä, joka on pystynyt kasvattamaan osakekohtaista tulostaan 46% neljässä vuodessa (noin 10% per vuosi), kun raportoituun tulokseen vaikuttanut alaskirjaus jätetään huomiotta. Yhtiön osakkeen arvostustaso on siis erittäin matala, jos uskoo yhtiön tuotteiden käyvän jatkossakin hyvin kaupaksi ja yhtiön jatkavan omien osakkeiden takaisinostoa.

 

Lähteet:

http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY13/Q2/default.aspx

http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.microsoft.com/investor/reports/ar12/docs/2012_Annual_Report.docx