Katsaus alkuvuoteen 2013

Yhdysvaltojen pörssimarkkinoita kuvaava Standard & Poors 500 -indeksi nousi tammi-kesäkuussa noin 12,6 %. Samalla aikajaksolla Nasdaq OMX Helsinki -indeksi nousi noin 1,6 %. Euro heikentyi samalla aikajaksolla noin 1,5 % dollariin nähden, mikä tarkoittaa SP500-indeksin nousua 14,3 %:lla euroissa laskettuna. Aikajakso on osakesijoittamisen tuottojen tarkasteluun aivan liian lyhyt, mutta tilanteen toteaminen voi motivoida tutustumaan kansainväliseen osakesijoittamiseen.

Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana olen ostanut kahden yhtiön osakkeita. Toinen näistä yhtiöistä on sähköautovalmistaja Tesla Motors, josta Rikastimen tilaajat saivat lukea maaliskuun numerossa. Yhtiön valmistama Model S -auto on muuttanut käsitykseni sähköautojen mahdollisuuksista. Aiemmin sähköautot olivat yleensä tuplahintaisia vastaaviin polttomoottorilla varustettuihin autoihin nähden, niiden kantama ei riittänyt Helsingistä Tampereelle ja autot eivät olleet houkuttelevan näköisiä. Model S näyttää hyvältä, kiihtyy nopeasti ja sen akuissa riittää virtaa ajamiseen Helsingistä Tampereelle ja takaisin. Auto on hinnaltaan samaa tasoa kuin suunnilleen samankokoinen BMW 7-sarjan auto, mutta kiihtyy nopeammin.

Ostopäätökseeni vaikutti analyysi kolmesta asiasta: yhtiön kilpailuetu, kasvumahdollisuudet sekä arvostustaso. Alla on ote Rikastimen maaliskuun numerosta, jossa oli artikkeli Tesla Motorsista.

Tesla Motorsin kilpailuetu

Automarkkina on erittäin kilpailtua liiketoimintaa, jossa menestyjinä ovat olleet isot autonvalmistajat, joilla on hyvä brändi. Teslalla on mielestäni useita kilpailuetuja, jotka mahdollistavat sen pärjäämisen pitkälle tulevaisuudessa.

Teslan moottori- ja voimansiirron teknologia on patentoitua, mikä luo kilpailuedun yhtiölle, mikäli sen kehittämät ratkaisut ovat markkinoiden parhaita. Yhtiöllä on 117 patenttia ja 258 vireillä olevaa patenttihakemusta. Myönnetyistä patenteista ensimmäiset raukeavat vuonna 2026.

Pikalatauksen mahdollistavat ”SuperCharger”-latausasemat ovat Model S:n tehokkaimman malliversion ostajalle maksuttomia ja latausasemien olemassaolo madaltaa kynnystä sähköauton ostamiseen.

Tesla on sähköautojen ensimmäinen menestyvä toimija. Yhtiö saa positiivista julkisuutta ja tuotannon kasvaessa se saa mittakaavaetuja, joiden avulla yhtiö voi tuoda markkinoille aiempaa edullisempia sähköautoja. Menestyminen ja edelläkävijän status nostavat Teslan brändin arvoa.

Yhtiön jälleenmyyntistrategia poikkeaa monista muista autonvalmistajista. Tesla omistaa jälleenmyyntiketjunsa, jonka myymälät, Tesla storet, muistuttavat kooltaan ja tyyliltään enemmän vaatekauppaa kuin autoliikettä. Myymälöiden rakentaminen on edullisempaa kuin perinteisillä autovalmistajilla myymälöiden pienen koon takia. Myymälät on pienen koon ansiosta voitu sijoittaa esimerkiksi kauppakeskuksien sisään, jolloin potentiaaliset asiakkaat voivat helposti tutustua Teslaan ilman, että päättävät erikseen tehdä matkan kaupungin laidalle, jossa autoliikkeet perinteisesti sijaitsevat. Tämä parantaa yhtiön brändin näkyvyyttä.

Muita Teslan kilpailuetuja olen eritellyt Rikastimen maaliskuun numerossa.

Kasvumahdollisuudet

Teslan suunnitelma1 on ollut rakentaa aluksi kalliita urheiluautoja, sen jälkeen luksusluokan autoja ja kolmannessa vaiheessa massamarkkinoille tarkoitettuja kohtuuhintaisia autoja. Yhtiö on nyt suunnitelman toisessa vaiheessa ja on saanut käyntiin premium-luokan Model S:n massatuotannon. Seuraava premium-luokan auto on kaupunkimaasturin ja tila-auton yhdistelmä Model X, jonka valmistus alkaa vuonna 2014. Yhtiöllä on siis selkeä suunnitelma laajentaa tuotevalikoimaansa uusiin segmentteihin. Yhtiön Fermontin tehtaan pinta-alasta vasta noin 20%2 on käytössä, joten se pystyy kasvattamaan tuotantoa saman tehdasalueen sisällä huomattavasti nykyisestä.

Yhtiö saavutti alkuvuodesta Model S:lle asetetun tuotantotahdin, jolla yhtiö valmistaa 20 000 autoa vuonna 2013. Tuotannon kasvattaminen parantaa kannattavuutta, sillä nyt yhtiön erittäin pitkälle automatisoitu tehdas toimii suunnitellulla kapasiteetilla.

Teslan Model S -mallia oli tilattu vuoden 2012 lopussa 15 000 kappaletta. Yhtiöllä ei siis ole vaikeuksia myydä koko vuoden 2013 tuotantoa.

Yhtiö suunnittelee avaavansa lisää myymälöitä, myös Euroopassa.

Yhtiö myy sähkömoottoreita ja voimansiirtojärjestelmiä myös muille autovalmistajille, kuten Toyotalle ja Mercedes-Benzille.

Yhtiön kassavirta on ollut negatiivinen vuonna 2012, mutta joulukuussa kassavirta kääntyi operatiivisen toiminnan osalta positiiviseksi.

Yhtiön arvostustaso

Nykyisten tuloslukujen perusteella yhtiön arvoa on vaikea määrittää, sillä se ei ole tehnyt vielä kokonaiselta tilikaudelta voittoa. Yhtiön suunnitelma negatiivisen kassavirran pienentämisestä nollatasolle vuonna 2013 on realistinen ja tuotannon kasvaessa yhtiön tuloksenkin pitäisi nousta voitolle.

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä yhtiön tutkimus- ja kehitysmenot olivat 69 miljoonaa dollaria ja myynti-, yleis- ja hallintokulut 46 miljoonaa dollaria. Yhteensä nämä ovat vuositasolla 460 miljoonaa dollaria.

Arvio yhtiön autojen myyntimääristä:

2013: 20 000 autoa (yhtiön johdon ennuste Model S:n valmistusmäärästä)

2014: 33 800 autoa (650 autoa viikossa, mielestäni realistinen tavoite tuotannon kasvulle)

2015: 33 800 (Model S) + 10 400 (Model X) = 44 200 autoa / vuosi

Model X:n myyntihinnan on ilmoitettu olevan samaa tasoa Model S:n kanssa. Jos yhtiön autojen myyntihinta on keskimäärin 70 000 dollaria/auto, automyynnin liikevaihto olisi vuonna 2015 noin 3 miljardia dollaria. Lisäksi yhtiö saa tuloja myydessään voimansiirtojärjestelmiä muille autoyhtiöille, mutta en usko tämän kasvavan erityisen suureksi liiketoiminnaksi, joten jätän sen kokonaan huomiotta laskelmissa.

Jos tutkimuksen, tuotekehityksen, myynnin ja hallinnon kulut ovat vuonna 2015 30% korkeammat kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, niin nämä kulut olisivat yhteensä 600 miljoonaa dollaria. Yhtiön bruttokatetavoite on 25% myyntihinnasta, joten tällöin bruttokate olisi 750 miljoonaa dollaria. Kun tästä vähennetään kiinteät kulut 600 miljoonaa, jää nettotulokseksi 150 miljoonaa dollaria. Yhtiön nykyinen markkina-arvo (4,5 miljardia) on siis noin 30 kertaa vuoden 2015 tulos, eli yhtiön arvostustaso on erittäin korkea.

Nykyinen hinta siis sisältää oletuksen siitä, että yhtiö kasvaa useita vuosia voimakkaasti ja tekee sen erittäin kannattavasti.

Tilanne elokuussa

Analyysin kirjoitushetkellä maaliskuussa olin valmis maksamaan osakkeista 30 kertaa arvioimani vuoden 2015 tuloksen verran. Yhtiön osakekurssi on noussut voimakkaasti maaliskuun jälkeen. Teslan menestyminen pitkällä aikavälillä on edelleen hyvin epävarmaa ja sen osakekurssi saattaa hyvinkin romahtaa useita kertoja ennen kuin Teslan suunnittelema edullisempi massamarkkinoille tarkoitettu auto on myynnissä. Nykyinen arvostustaso odottaa yhtiön onnistuvan suunnitelmissaan täydellisesti.

Ostin vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana myös erään toisen autoalaan liittyvän yhtiön osakkeita. Tästäkin yhtiöstä on analyysi Rikastimen maaliskuun 2013 numerossa. Jos haluat lukea analyysin tästä yhtiöstä, tilaa Rikastin!

Lähteet:

1 http://www.teslamotors.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me

2 National Geographic Channel -kanavan Megafactories-ohjelma

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä osakesijoittamisesta? Tilaa Rikastin, joka esittelee jokaisessa numerossaan kaksi mielenkiintoista yhtiötä pitkäaikaisen osakesijoittajan näkökulmasta. Rikastimen lukijana tutustut mielenkiintoisiin yhtiöihin, pääset lukemaan laadukkaita ja helposti ymmärrettäviä analyysejä ja opit sijoittamaan tuottavasti.